Liên hệ Toyota

Liên hệ Toyota Hùng Vương

Địa chỉ: 26 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Tp.HCM
Liên hệ:  0908 660 775 
Email: toyotahungvuong.net.vn@gmail.com
Quý khách hàng cần liên hệ Toyota Hùng Vương phòng kinh doanh và dịch vụ qua danh sách số điện thoại sau:  Phòng Kinh Doanh           
Nhóm A                                        Điện thoại      Ext
_ Hứa Lê Diễm Hằng                 0908 761 115    128
_ Võ Minh Toàn                         0902 929 088    131
_ Vũ Hồng Quyền                      0937 822 882    165
_ Nguyễn T. Minh Thảo             0908 232 725    122 
_ Phan Quốc Tiến                     0909 533 797     136
_ Nguyễn Thanh Tú                  0913 164 503     204
_ Nguyễn Tuấn Minh                 0933 246 533     149
_ Trần Đình Thanh Huy             0903 290 384     259

Nhóm B
_ Nguyễn Đình Nguyên Vũ       0909 456 315     125
_ Nguyễn Thị Bảo Trân             0907 580 725     150
_ Phạm Diệp Tiến                     0944 606 963     207
_ Nguyễn Bảo Khương            0949 280 088     208
_ Trọng Thạch Nguyên Vũ        0903 168 567    124
_ Nguyễn Vũ Quang                 0902 992 259    147
_ Đồng Ngọc Duy                     0918 378 337    138

Nhóm C
_ Nguyễn Xuân Phi                 0944 00 33 66     148
_ Nguyễn Thế Vỹ                     0913 700 229      139
_ Nguyển Trọng Phúc             0903 06 16 26     156
_ Nguyễn Thái Dương             0908 190 307     137
_ Bùi Thế Quang                     0938 599 900      137
_ Nguyễn Văn Mến                  0938 886 016     179
_ Đào Huyền Trang                  0907 794 429     218
_ Trương Hoàng Thảo             0972 026 818     203

Nhóm D 
_ Lê Tuấn Phương                  0903 713 501        117
_ Trương Bảo Nhật                 0903 724 201        206
_ Trịnh Gia Huy                       0938 37 40 37       146
_ Nguyễn Trung Hiếu              0928 332 333        256
_ Đỗ Lộc Thọ                           0918 780 444        219
_ Võ Hoàng Điệp                    0913 931 937        262
_ Nguyễn T Bích Hằng           0935 585 678       362
_ Lê T. Thanh Tâm                  0906 091 335       235
Liên hệ toyota Hùng Vương 
Phòng Dịch Vụ
1/ Phạm Minh Tâm                 0908 264 154        212
2/ Huỳnh Tuấn Đạt                 0982 153 523        159
3/ Nguyễn Thanh Kiêm          0909 551 077        134
4/ Phan Huy Khanh               0908 431 979         151
5/ Đỗ Khắc Minh Thiện          0902 909 262        171
6/ Phạm Tiến Thuận               0909 248 347         113
7/ Hồ Tuấn Anh                       0903 608 936        112
8/ Nguyễn Hùng Dũng           0937 771 256         142
9/ Đào Quang Vĩnh                0908 634 218         143
10/ Trần Tuấn Anh                  0936 683 869        135
11/ Hồ Hoàng Mộng              0908 394 657         141


Liên hệ toyota Hùng Vương
Phòng Phụ Tùng
_  Phạm khoa Nam                0918 549 168        170
_ Đoàn Thị Mỹ Hạnh              0988 343 723        211
_ Đoàn Văn Hữu Vinh            0937 360 993        111


Liên hệ toyota Hùng Vương
Phòng cố vấn kỹ thuật
_ Ôn Đạo Quân                     0913 641 723            
_ Nguyễn Minh Thuyết         0902 925 500        160
_ Lê Nhất Bỉnh                      0903 309 369       160      

Liên hệ toyota Hùng Vương
Phòng bảo hành
- Nguyễn Tuấn Khoa             0902 479 717        160
- Nguyển Văn Du                  0938 284 079